Transporter sa rolama

Pogonjeni i gravitacijski transporteri sa rolama za transport paketa do 30kg

Kombinaciom raznih transportnih elemenata moguće je zadovoljiti gotovo sve zahtijeve proizvodnih procesa.
Pogonjeni elektromotorima upravljanim frekventnim pretvaračima omogućavaju miran i siguran transport paketa.

  • Škarasti gravitacijski transporteri
  • Zaustavni transporteri
  • Kutni transporteri
  • Transporteri sa smaknutim rolama
  • Izlagači – kutni separatori