Spojnice za cord

Spojnice za cord traku

  • Spojnice služe za spajanje tekstilne cord trake.
  • Izrađuju se u dvije kvalitete ( fosfatizirane i galvanizirane ) te u raznim dimenzijama širine i debljine.
  • Spojnice su samoosiguravajuće.
  • Moguća je upotreba spojnica bez dodatnog alata za zatezanje – ručno zatezanje.
  • Vrlo jednostavna upotreba na principu isprepletanja trake kroz spojnicu.
28.08.2015