RO-TRC-Q

Linijski stroj sa prešom za kartonaže

Stroj identičan standardnom stroju RO-TRC sa integriranim bočnim poravnačima i stražnjim pneumatskim zaustavljivačima bunteva.

 • Optimizirani pristup i jednostavnost servisiranja
 • Dvostruka pneumatska preša
 • Trajni i direktni DC pogon sa motorima bez četkica
 • Aluminijski valjkasti transportni sustav sa regulacijom brzine putem frekventnog pretvarača
 • PLC upravljanje – SIEMENS S7
 • Sigurno uvlačenje paketa putem hrapavih transportnih rola
 • Preklopni stol transportnog sustava
 • Minimalna širina paketa 250mm
 • Razmak izmešu vezova – podesiv
 • Podesiva napetost trake
 • Izbor jednostrukog ili dvostrukog veza
 • Brojač vezova
 • Sustav za brzu izmjenu role trake
 • Potpuno automatsko uvođenje trake
 • Upravljani sustav vodilica bez trošenja
 • Detekcija kraja trake sa automatskim izbacivanjem ostatka trake
 • Automatsko izbacivanje prstena trake (vez napravljen bez paketa u stroju)
 • Lakiranje-boja RAL 5010
 • Konekcija sa strojevima (linijom) ispred i iza

Otvor rama

 • Širina: 1250, 1650, 2000, 2200mm
 • Visina: 550mm
 • Kapacitet: do 33 vezova u minuti

Opcije

 • Pneumatski graničnici
 • Specijalna visina transportera na upit
 • Povećani transportni stol
 • Svjetlosna signalizacija režima rada – “Semafor”
 • Klima
 • Grijanje
 • Podešavajuće noge
 • Sustav pomaka po šinama
Pogledajte video – tandem Pogledajte video