Polipropilenska traka za pakiranje (PP Traka)

Plastična traka za pakiranje (PP traka)

  • PP traka jedobar izbor za lake i srednje teške aplikacije, uključujući paletiziranje, zatvaranje kutija i vezanje bunteva.
  • Ima široku primjenu u kartonskoj, građevinskoj, drvnoj i kemijskoj industriji.
  • Pogodna je za strojnu upotrebu (na polu ili potpuno automatskim strojevima) te za pakiranje ručnim alatima, uz korištenje metalnih spojnica ili vibracionim varenjem.
  • Uobičajene dimenzije : širinam od 5 – 19mm , debljinam od 0,35 – 0,9mm
  • Traka se uglavnom proizvodi u crnoj i bijeloj boji ali moguće ju je proizvesti u svim boljama uključujući i višebojni tisak na traku.
19.07.2015