Plombe-spojnice za PP i PET traku

Plombe za spajanje PP i PET traka

  • Plombe služe za spajanje PP i PET traka pomoću ručnih mehaničkih aparata.
  • Izrađuju se u više dimenzija i kvaliteta, ovisno o dimenzijama trake i potrebama pakiranja.
  • Plombe su nazubljene radi boljeg držanja trake
  • Kvalitetne spojnice osiguravaju čvrsti spoj bez izvlačenja i pucanja trake
  • Izrađuju se od hladnovaljanog ili pocinčanog lima
28.08.2015