Matic 80

MATIC 80 – Mehanički aparat za navlaživanje natron trake

  • Aparat služi za navlaživanje papirnih, natronskih traka oslojenih ljepilom koje se aktivira u dodiru s vodom
  • Služi za lijepljenje / zatvaranje kartonskih kutija.
  • Zalijepljenu traku nemoguće je odlijepiti jer je otporna na visoke i niske ( hladnjače, zamrzivači…) temperature isto kao i na vlagu.
  • Pogodan je za zatvaranje kutija sa zamrznutom robom.
  • Za širine trake 4 – 8cm
  • Najveća dužina trake u jednom potezu 75cm
Skinite PDF