Matic 100

MATIC 100 – Mehanički aparat za navlaživanje natron trake

  • Aparat služi za navlaživanje papirnih, natronskih traka oslojenih ljepilom koje se aktivira u dodiru s vodom
  • Služi za lijepljenje / zatvaranje kartonskih kutija.
  • Zalijepljenu traku nemoguće je odlijepiti jer je otporna na visoke i niske ( hladnjače, zamrzivači…) temperature isto kao i na vlagu.
  • Pogodan je za zatvaranje kutija sa zamrznutom robom.
  • Vrlo jednostavna upotreba
  • Dvije unaprijed određene dužine trake
  • Širina trake 4 – 10cm
  • Najveća dužina trake u jednom potezu – 90 cm
Skinite PDF